email: ???
web: WWW.???.SK

tel: +???

jednotka: 22
poschodie: prízemie
otváracie hodiny:
pondelok – nedeľa: 9:00 – 21:00