Zoznam výhercov spotrebiteľskej súťaže:

Paulína V.
Emil D.
Darina Š.
Eva B.
Veronika R.
Jaroslav M.
Klaudia K.
Tomáš T.
Eva K.
Štefan M.
Peter Š.
Gabriela S.
Veronika C.
Stefan N.
Nikolas K.
Filip K.
Adriana B.
Marian C.
Tamás K.
Gariel P.
Márial B.
Ladislav V.
Branislav H.
Anna J.
Monika M.
Veronika K.
Jana Z.
Daniela H.
Mària M.
Tibor E.

X